Husu

Tuki opinnoille on tuki tulevaisuudelle

  • Yle uutisgrafiikka
    Yle uutisgrafiikka

Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat eivät Suomessa ole menestyneet yhtä hyvin kuin samanikäiset kantaväestön edustajat. Tutkimuksissa on myös todettu vanhempien koulutustaustan ja kotouttamisprosessin vaikuttavan lasten akateemiseen menestykseen. Tendenssi on tosin enenevässä määrin tuttu myös kantaväestön kohdalla. Tuoreimmat ja OAJ:n puheenjohtajan mukaan maamme historian heikoimmat Pisa-tulokset kertovat vanhempien sosiaalisen aseman heijastuvan hälyttävissä määrin myös valtaväestön lasten koulumenestykseen

Tämä tarkoittaa sitä, että korkean koulutustaustan ja hyvin uuteen kotimaahansa kotoutuneiden vanhempien lapset menestyvät huonommin koulutettujen maahanmuuttajien jälkeläisiä paremmin. Käytännössä viimeksi mainittujen vanhempien lasten kokemat haasteet näkyvät jo siinä, että heillä ei ole edellytyksiä saada vanhemmiltaan samanlaista apua ja tukea esimerkiksi läksyihinsä. Heidän vanhempiensa joukossa on mm. sellaisia, jotka ovat saapuneet tänne maista, joissa esimerkiksi pitkittynyt konflikti tai taloudellisesti huonot olot ovat vaikeuttaneet tai joissain tapauksissa jopa estäneet heidän koulunkäyntinsä. Osa vanhemmista ei ole ennen Suomeen tuloaan saanut oppia edes lukemaan.

Niin Pohjois-Amerikassa kuin Iso-Britanniassa on jo vuosia ollut tukiopetustoimintaa, jonka puitteissa edellämainittujen haasteiden kanssa painiskelevat perheet ovat pystyneet saamaan apua iltaisin. Nämä iltakoulut ovat osoittautuneet merkittäväksi avuksi niin lapsille kuin heidän perheilleen.

Myös Suomessa järjestökentässä toimii erinäisiä, vapaaehtoisvoimin toteutettuja Läksyhelppikerhoja, joissa lasten menestymisen edellytyksiä pyritään parantamaan. Kyse ei ole siitä, etteivätkö vanhemmat haluaisi apua ja tukea lapsilleen, vaan siitä, ettei sitä apua osata pyytää. Syitä on monia: riittämättömyydentunteesta puhtaaseen epätietoisuuteen siitä, mistä apua olisi saatavilla.

Kolmannen sektorin toiminta on ollut vastaus monen perheen kohdalla. Toiminta on mittaamattoman arvokasta, mutta pienin resurssein toteutettua ja täysin vapaaehtoisista riippuvaista.

Olen saanut seurata läheltä erään sellaisen järjestön toimintaa ja on ollut huikeaa nähdä, millaista kehitystä on saatu aikaan jo muutamassa vuodessa.

Tämä heijastuu myös Pisa-tuloksiin: niiden mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kohdalla tilanne on viime vuosina parantunut. Uskon näiden tukiopetustoimintojen olevan tässä avainasemassa. Suurin osa tuntemistani maahanmuuttajaperheistä on oppinut myös näitä palveluja käyttämään.

Helsingin kaupungin tulisi tukea toimintaa enemmän ja taata kolmannen sektorin toimijoille paremmat toimintaedellytykset – etenkin, kun se tekee tällä hetkellä työtä, joka kuuluisi koululaitokselle.

 

Linkki. Viimeinen pisa tutkimus tulokset.

http://www.minedu.fi/pisa/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset